Tietoa yrityksistä ja alueista

Datapalvelut

Netbox-tietopalveluista löydät kaikkiin suomalaisiin yrityksiin liittyvät perustiedot, tilinpäätösaineistot ja rekisteriotteet muiden liiketoimintaa kuvaavien tietojen lisäksi.

Netboxin yritysdatapalvelut ovat suunnattu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat lisäarvoa esikäsitellyn yritysdatan avulla. Tietoa voi esimerkiksi käyttää erilaisissa ohjelmistoissa ja järjestelmissä, kuten taloushallinnon palveluissa, data-analytiikassa ja asiakkuudenhallinnassa.

Datan käsittely ja yhdistäminen

Netbox käsittelee erilaisia käyttöliittymiä (mm. CRM- ja laskutusjärjestelmät, yritysrekisteripalvelut) varten eri tiedontoimittajilta hankitun tiedon yhdeksi rajapinnan kautta luettavaksi kokonaisuudeksi, jossa y-tunnuksen alle kerätään eri lähteistä hankittu kaikki yritystä koskeva tieto.

Tiedot ovat hyödynnettävissä NetAPI:n kautta. NetAPI on Netbox Finland Oy:n ohjelmointirajapinta, jota käytetään myös verkkolasku- ja EDI-palvelujen tarjontaan. Yritysjoukkoja palauttavia hakuja suoritetaan rajapintaan y-tunnuksen, toiminimen tai kuntakoodin perusteella. Näiden lisäksi Netboxin asiakkailla on mahdollisuus käyttää useita muita erilaisia hakuparametrejä datan suodattamiseksi omia tarpeita vastaavaksi.

Tietolähteet kaiken takana

Tarjoamme tietoa yrityksistä vaivattomasti. Ratkaisujen ytimessä on jatkuvasti päivittyvä yritystietokanta, jossa yhdistämme erilaisia tietoaineistoja. Käytämme peruslähteinämme PRH:n ja Verohallinnon tietoja, joista esimerkiksi tilinpäätösaineistot ostamme pdf-tiedostoina ja käännämme ne koneluettavaan muotoon.

Muita yrityksiä kuvaavia tietoja voivat olla esimerkiksi toimipaikkatiedot, ylimmän vastuuhenkilön yhteystiedot, luotettava kumppani -merkinnät ja t&k-rahoitustiedot. Näiden lähteenä toimivat muut markkinoilla toimivat datatoimittajat.

Tiedon eheys ja turvallisuus

Tarkkailemme ja valvomme datan oikeellisuutta erilaisten työkalujen avulla. Validoimme esimerkiksi tilinpäätösaineistojen tietoja tarkistamalla sekä omia tilinpäätösaineistoja että muiden tuottamia aineistoja ristiin. Tietomme kerätään useasta lähteestä, joissa myös tehdään laadun ja luotettavuuden tarkastuksia.

Lisäksi tietoturvan näkökulmasta käytämme erillistä tietoturvaan erikoistunutta yritystä, joka huolehtii servereiden tietoturvapäivityksistä, palomuurien päivityksistä, monitoroi mahdollisia tietoturvauhkia ja huolehtii virusturvapäivityksistä.

Tarjoamme palvelut yhden luukun periaatteella

Kaikki palvelumme tulevat käyttöön yhden rajapinnan kautta sekä muiden yhteysvaihtoehtojen avulla. Olemme erikoistuneet järjestelmäintegraatioihin sekä sanomavälitykseen ja -muunnoksiin, joiden avulla organisaatioiden välinen tiedonsiirto onnistuu vaivattomasti.

Lue lisää teknologiat-sivulta

Lähetä yhteystietosi ja palaamme pian asiaan

Emme luovuta tietojasi muille osapuolille.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia