Päivitetyt myynti- ja toimitusehdot tulevat voimaan 8.5.2019

Netbox on yhdenmukaistanut sopimuksissa ja ehdoissa käytettäviä määritelmiä sekä selkiyttänyt sopimuskäytäntöjä. Yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat myös selkiytetty ja ne tulevat voimaan 8.5.2019. Muutokset eivät edellytä toimenpiteitä asiakkailta ja partnereilta.

Tehdyt muutokset koskevat määritelmiä ja rakenteellisia korjauksia, jossa sisältöön ei ole lisätty osapuolten välisiä vastuita tai velvollisuuksia. Yleiset myynti- ja toimitusehdot pysyvät näin ollen ennallaan lukuun ottamatta muutoksista johtuvaa ilmoitusvelvollisuutta tilanteissa, joissa muutokset koskevat vain vähäisiä muutoksia, kuten kirjoitusasua.

Netbox informoi etukäteen edelleen kaikista ehtojen muutoksista asiakkaita ja partnereita, jos ne lisäävät osapuolten välisiä oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita. Ilmoitus lähetetään 2 kuukautta etukäteen.

Uudet ehdot liitetään jo huhtikuussa 2019 sopimuksiin uusille asiakkaille. Voimassa oleville asiakkuuksille tieto ehtojen muutoksista toimitetaan erikseen. Uudet ehdot löytyvät täältä.

Lisätietoja: Kati Velling, 0401930404, [email protected]