Netbox on päivittänyt loppukäyttäjiä koskevat käyttöehdot

Verkkolaskuoperaattoripalveluja koskevat käyttöehdot ovat loppukäyttäjille tarkoitetut ehdot Netboxin palvelujen käyttämiseksi. Netbox on selkeyttänyt sopimusehtoja määritelmien osalta sekä poistanut teknisiä ilmauksia. 

Uudistuneet käyttöehdot astuvat voimaan 8.4.2019. Samalla yhdenmukaistetaan myös muita sopimuskäytäntöjä ja sopimuksissa käytettäviä määritelmiä. Asiakkaita koskeviin käyttöehtoihin ei ole tehty sisällöllisesti merkittäviä muutoksia eikä niihin ei ole lisätty asiakkaita tai yhteistyökumppaneita koskevia velvollisuuksia.

Käyttöehdot on julkaistu Netboxin verkkosivuilla 3.4.2019 ja ne toimitetaan erikseen kaikille partnereille. Lue käyttöehdot täällä.

Lisätietoja: Kati Velling/040-193 0404