Laki sähköisestä laskutuksesta

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta  astuu voimaan 1.4.2020. Tämän jälkeen myös yritysten välisessä kaupassa on mahdollista vaatia lasku verkkolaskuna.

Laki määrittelee julkisen hankintalain alaisille hankintayksiköille kuten kunnille, kuntayhtymille ja valtion yksiköille velvollisuuden ottaa vastaan laskut verkkolaskuna. Kannattaa lisäksi tutustua tarkemminkin lakiin julkisista hankinnoista, sillä sieltä löytyy tarkentavaa tietoa siitä ketä kaikkia laki velvoittaa.

Laissa annetaan hankintayksiköiden lisäksi myös elinkeinonharjoittajille eli yrityksille oikeus saada lasku verkkolaskuna. Toisin sanoen yritys voi kieltäytyä maksamasta laskua joka on toimitettu muussa formaatissa kuin laki sanoo. Alle 10 000 € liikevaihtoa tekeviä elinkeinonharjoittajia vaatimus laskun toimittamisesta verkkolaskuna ei kuitenkaan velvoita.

Sähköinen lasku ei ole sähköpostilla tai muulla tavalla lähetetty PDF tiedosto, vaan laissa tarkoitetaan sähköisellä laskulla rakenteellista EU direktiivissä määriteltyä verkkolaskua. Kun lasku lähetetään Finvoice 3.0 tai TEAPPS 3.0 formaatissa täyttää tämä lain vaatimukset.

Verkkolaskuoperaattorit ja pankit ovat muutokseen valmistautuneet jo pitkään. Myös ohjelmistotalot ovat tehneet kehitystyötä uuden formaatin vaatimusten täyttämiseksi viimeisen vuoden aikana. Meillä Netboxilla ollaan hyvissä asemissa ja valmiina hyppäämään seuraavalle tasolle verkkolaskujen maailmassa.

Mikäli ette ole vielä tarkistaneet laskujen käsittelyyn tarkoitettujen järjestelmienne kykyä ottaa vastaan ja lähettää uuden formaatin mukaista laskuaineistoa niin kannustamme tekemään sen nyt heti.

Mikäli tarvitsette asiassa opastusta kannustamme ottamaan yhteyttä. Autamme mielellämme.

Tutustu muutenkin sivuihimme. Sivuilla kerromme mitä kaikkea muuta teemme kuin operoimme verkkolaskuja. Mikäli aiheet kiinnostaa enemmänkin niin laita yhteydenottopyyntö niin keskustellaan lisää.